Logotype for print

Branschstatistik kvartal 3

2017-11-19
nyhet Premieinkomsterna i försäkringsbranschen har ökat med 13 procent om man jämför med motsvarande period för ett år sedan. Premieinkomsterna för hela branschen var 343 miljarder under det senaste året (perioden kvartal 4 2016 till och med kvartal 3 2017). De samlade premieinkomsterna för livförsäkring har ökat med 14 procent och för skadeförsäkring med 9 procent. Livförsäkring stod för 76 procent av premieinkomsterna totalt i branschen och skadeförsäkring stod för 24 procent.

Ändrad reglering om flytträtt kräver flexibilitet

2017-11-01
nyhet Svensk Försäkring stödjer ansatsen om skäliga och transparenta flyttavgifter. Avgiftsförslagen ställer dock försäkringsföretagen inför olika utmaningar beroende på deras verksamhetsförutsättningar. Därför måste en ändrad reglering vara tillräckligt flexibel. Ändringarna i den skatterättsliga flyttregeln som bland annat möjliggör flytt till befintliga försäkringar välkomnas, men när det gäller frågan om vem som disponerar över flytträtten kan civilrätten fortsatt utgöra ett hinder mot flytt, vilket bör utredas vidare.

Svensk Försäkring invänder mot EIOPAs rapporteringskrav för tjänstepensionsinstitut

2017-10-25
nyhet EIOPAs rapporteringskrav riktade mot tjänstepensionsinstituten är alltför långtgående. Tidpunkten för ikraftträdande är dessutom illa vald då en första årsrapportering föreslås redan för 2018, dvs. året innan det reviderade tjänstepensionsdirektivet IORP II ska vara genomfört. Det är vidare anmärkningsvärt att information om enskilda institut ska lämnas direkt till EIOPA. Detta framhåller Svensk Försäkring i ett svar på EIOPAs remiss rörande tillsynsrapportering för tjänstepensionsinstitut.