Logotype for print

922 000 skador inträffade för hushåll och företag under 2018

2019-07-12
nyhet Totalt inträffade 922 000 skador inom hushåll och företag under 2018. För dessa skador utbetalades sammanlagt nästan 20 miljarder kronor från försäkringsbolagen. Den värdemässigt största skadan för hushållen var vattenskador i bostaden eller fritidshuset. Skadebeloppen uppgick till sammanlagt drygt 2,6 miljarder kronor. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand och åska. Sammanlagt uppgick dessa skadebelopp till nästan 4,3 miljarder kronor.