Logotype for print

Ny handlingsplan för kapitalmarknadsunionen viktig

2020-10-02
nyhet EU-kommissionens nya handlingsplan för kapitalmarknadsunionen är central som en del i att återstarta ekonomierna efter Covid-19. Försäkringsbranschen vill bidra till en grön återstart genom sin roll som stora investerare. Den pågående översynen av Solvens II är viktig i detta sammanhang. Handlingsplanen omfattar även en översyn av regler för konsumentinformation. Svensk Försäkring ser positivt på ambitionen att konsumentinformation ska vara tydlig och enkel.