Logotype for print

Kalender

Klimatanpassning 2019: Presentation av årets kommunrankning

Datum: 2019-06-18

Vilken kommun i Sverige arbetar bäst med klimatanpassning? Hur långt har kommunerna kommit i sitt anpassningsarbete? För fjärde gången har IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring kartlagt hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Den 18 juni presenteras årets undersökning och kommunrankning.

jun
18

Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras?

Datum: 2019-07-02

Almedalen: Våra dagvattensystem är inte dimensionerade för att hantera kraftiga skyfall. Seminariet belyser hur klimatanpassningsarbetet i kommunerna ser ut i dag och vi diskuterar hur var och en kan bidra till anpassning av hur kraftiga skyfall ska kunna hanteras utan att okontrollerade översvämningar sker.

jul
2

Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige

Datum: 2019-07-02

Almedalen: De internationella stöldligorna beräknas ligga bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott och en stor majoritet av stölderna av bilar och båtar. Hur mycket försvinner över våra gränser? Hur påverkar denna brottslighet tryggheten i samhället? Och hur jobbar vi effektivt mot dessa brottsnätverk?

jul
2

Hur får vi tillräckliga pensioner?

Datum: 2019-07-03

Almedalen: Frågan om våra framtida pensioner är en viktig fråga för hela samhället. Hur kan tillräckligheten i pensionerna förbättras med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare?

jul
3

Kan vi bo där vi bygger?

Datum: 2019-07-03

Almedalen: Det finns ett behov av klimatanpassning med fokus på bebyggelse och hållbarhet. Att bygga på fel ställe eller med fel metoder kan med förväntade klimatförändringar medföra ett ökat problem med klimatrelaterade skador som i sin tur genererar onödiga utsläpp av växthusgaser.

jul
3

Kan det bli tryggt och enkelt att gå i pension?

Datum: 2019-07-03

Redan 2014 konstaterade Riksrevisionen att det måste bli enklare att gå i pension. På statens uppdrag byggs därför en tjänst som ska hjälpa människor att ta ut sina pensioner tryggt och enkelt. Är det tillräckligt? Vad krävs för att individen ska förstå konsekvenserna av sina val?

jul
3