Logotype for print

Ett skepp kommer lastat med stöldgods från Sverige

Enligt Polismyndigheten har de internationella brottsnätverkens påverkan på brottsutvecklingen i Sverige ökat stadigt de senaste åren. Brottsligheten har blivit mer avancerad och fått större geografisk spridning och bedrivs idag över i stor sett hela landet. Trots detta så prioriteras utredningar av vardagsbrott, t.ex. stölder, bedrägeri och skadegörelse, ofta bort av polisen till förmån för våldsbrott och annan grövre brottslighet. Uppklarandegraden för dessa brott ligger på någon enstaka procent. Och i de fåtal fall som leder till lagföring blir straffen ofta låga eftersom rättskedjan saknar förståelse för hur systematiskt dessa nätverk arbetar. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar internationella stöldligor och hur vi på ett effektivt sätt kan jobba mot dessa brottsnätverk. Hur får vi hela rättskedjan att få en bättre förståelse för hur de organiserade brottsnätverken arbetar? Vid seminariet kommer vi ha en paneldebatt.

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här

Datum: 2 juli

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lokal: Lojsta

Kostnad: Kostnadsfritt