Logotype for print

Eva Erlandsson talar på Insurance Summit

Eva Erlandsson trendspanar

Omvärldstrender inom framtidens försäkringslandskap – hot och möjligheter 


• Naturskadornas utveckling över åren
• Trafikskadorna ökar i antal och skadebelopp
• Allt fler har en sjukvårdsförsäkring
• Tjänstepensionen allt viktigare för den totala pensionen
• Cyberförsäkring

Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring

Hela programmet finns här

Datum: 2 oktober