Logotype for print

Eva Erlandsson talar vid Alumniträff

Eva Erlandsson talar vid Alumniträff den 23 oktober, Uppsala universitet

Alumniträffen syftar till ett utbyte mellan akademin och näringslivet för att bland annat hitta intressanta forskningsämnen som kan bidra till försäkringsbranschens verksamhet.

Datum: 23 oktober