Logotype for print

Första dödlighetsundersökningen på sju år

2021-11-18

Svensk Försäkring bjuder in till ett seminarium den första december där rapporten Försäkrade i Sverige – Livslängder och dödlighet, prognoser 2021–2080 kommer att presenteras. Bakom undersökningen står Svensk Försäkrings aktuarie Kia Buranakol Issa.

Promo

Rapporten är en uppföljning på de två tidigare dödlighetsundersökningarna som Svensk Försäkring publicerat (2007 och 2014), med nya utökade data.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Svensk Försäkring och en arbetsgrupp chefaktuarier och seniora aktuarier från försäkrings- och tjänstepensionsföretag i Sverige.

Syftet med dödlighetsundersökningarna är att ta fram prognoser för den förväntade livslängden för olika grupper av försäkrade för att försäkringsgivaren ska kunna beräkna försäkringspremier och försäkringstekniska avsättningar för exempelvis pensionsförsäkringar.

På paneldiskussionen som följer presentationen den första december kommer, förutom Kia Buranakol Issa, två deltagare från arbetsgruppen att medverka: Anders Munk, chefaktuarie på Alecta och Håkan Österberg, senior aktuarie på Länsförsäkringar Fondliv. Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, kommer att moderera seminariet.

Anmäl dig här