Logotype for print

Marknadsstatistik, kvartal

I marknadsstatistiken, tidigare branschstatistiken finns statistik som Svensk försäkring tar fram om försäkringsmarknaden. Branschstatistiken är en sammansättning av liv- och skadeförsäkringsstatistik. Totalavkastning, återbäringsräntor, kollektiv konsolidering, premieinkomst, marknadsandelar och anmälda skador.

I marknadsstatistiken ingår flera produkter

  • En pdf med namnet ”Försäkringsmarknaden” som innehåller marknadsövergripande diagram och korta analyser.
  • Tabeller och diagram i statistikdatabasen, där det i vissa fall kommer att vara möjligt att se företagsspecifika uppgifter.