Logotype for print

Arkiverad Årsrapporter Skade

Lönsamhetsanalys, resultatanalys, premiesammanställning och årsstatistik från 1996 och framåt.

Resultatanalys
Bolagsdata

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se