Logotype for print

Publiceringsplan för Svensk Försäkrings statistik

Publiceringstidpunkt med reservation för eventuella ändringar.  

Publicerings-tidpunkt

Område

Statistikprodukt

Referensperiod

Vecka 8
24 februari 2020

Liv-
och skadeförsäkring

Försäkringsmarknaden

Kvartal 4, 2019

Vecka 16 

Livförsäkring

Utbetalda pensioner ochförsäkringsersättningar från livförsäkringsföretagen

Livförsäkringsföretagens distributionskanaler 2019

2019

Vecka 18 

Liv- och skadeförsäkring

Antal försäkringar och premieinkomst inom sjuk- och olycksfallsförsäkring inkl sjukvårdsförsäkring

2019

Vecka 22
27 maj 2020

Liv-
och skadeförsäkring

Försäkringsmarknaden

Kvartal 1, 2020

Vecka 24  

Liv- och skadeförsäkring

Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Kvartal 1, 2020

Vecka 26 

Skadeförsäkring

Årsstatistik 
Antal skador och skadebelopp, Hushåll & Företag, Trafik & Motor

2019


Vecka 36
2 september 2020

Liv-
och skadeförsäkring

Försäkringsmarknaden

Kvartal 2, 2020

Vecka 38 

Liv- och skadeförsäkring

Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Kvartal 2, 2020

Vecka 40 

Livförsäkring

Årsrapport
Livförsäkringsföretag och tjänstepensionskassor

2019

Vecka 40 

Skadeförsäkring

Årsrapport Skadeförsäkringsföretag

2019

Vecka 47
18 november 2020

Liv-
och skadeförsäkring

Försäkringsmarknaden

Kvartal 3, 2020

Vecka 50

Liv- och skadeförsäkring

Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Kvartal 3, 2020

 

 

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se