Logotype for print

Skadestatistik per skadeart

Här hittar du aktuell skadestatistik per skadeart; Brand och åska, cykelstölder, naturskador samt vardagsbrott.

Frågor om statistik samt statistikdatabas

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se