Logotype for print

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få oberoende fakta och vägledning. Genom deras webbplats konsumenternas.se kan du få en överblick av hela försäkringsområdet.

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få oberoende fakta och vägledning inom försäkringsområdet. Genom webbplatsen konsumenternas.se kan du få en överblick av hela försäkringsområdet.

Konsumenternas Försäkringsbyråhjälper konsumenter att tolka villkor, lagar och regler och genom att i daglig vägledning svara på frågor om försäkringar. Frågorna kan gälla allt från hem-, villa- och bilförsäkringar till barnförsäkringar och pensioner – inte minst tjänstepensioner. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå, att jämför och poängbedömer också olika försäkringsprodukter och hjälper till hur man går vidare om man är missnöjd med sitt försäkringsbolag, till exempel ett beslut om ersättning.

Konsumenternas Försäkringsbyrå drivs som stiftelse. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring. Verksamheterna finansieras av respektive bransch.