Logotype for print

Regelnämnden

Regelnämnden är ett branschgemensamt forum för att driva tekniska skadeförebyggande frågor inom främst företagsförsäkring.

Syftet med Regelnämnden är att skapa allmänt godtagbara lösningar med kvalitet som ger trygghet och valfrihet för kunderna och som långsiktigt medverkar till en hållbar och säker ekonomisk utveckling för kunder, försäkringsbolag och samhälle.

Regelnämnden utarbetar Försäkringstekniska rekommendationer (FTR) och utgör även ett beredningsorgan för tekniska frågor i vidare mening inom Svensk Försäkring. Medlemmarna utses årligen av Svensk Försäkrings styrelse.

Ordförande:Anders Edvardsson, Trafikförsäkringsföreningen

Anna Dahlström, Länsförsäkringar
Magnus Westerlund, Moderna Försäkringar.
Lennart Kvist, Folksam
Nils Naumburg, If
Björn Warelius, Trygg-Hansa
Kristina Kenne, Gjensidige
Stefan Löfström, Protector