Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Svensk Försäkrings styrelse

Namn

Koncern

Invald

Patrick Bergander (ordförande)

Trygg-Hansa

2015

Louise Sander (vice.ordf)

Handelsbanken Liv

2013

Fredrik Bergström

Länsförsäkringar

2018

Magnus Billing

Alecta

2016

Claes Carlson

Danica Pension

2018

Måns Edman

If

2019

Leif Eliasson

Moderna Försäkringar

2017

Jens Henriksson

Folksam

2013

Frans Lindelöw

Skandia

2016

Christina Lindenius

Svensk Försäkring

2013

Anders Moberg

AFA Försäkring

2018

Johanna Okasmaa Nilsson 

Swedbank Försäkring

2018

Johan Nystedt

Nordea Liv & Pension

2017

Johan Sidenmark

AMF 

2012 

David Teare

SEB Pension

2017