Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Svensk Försäkrings styrelse

Namn

Koncern

Invald

Bengt-Åke Fagerman (Ordf.)

Oberoende

2006

Patrick Bergander (vice.ordf)

Trygg-Hansa

2015

Fredrik Bergström

Länsförsäkringar

2018

Magnus Billing

Alecta

2016

Claes Carlson

Danica Pension

2018

Leif Eliasson

Moderna Försäkringar

2017

Jens Henriksson

Folksam

2013

Frans Lindelöw

Skandia

2016

Christina Lindenius

Svensk Försäkring

2013

Måns Edman, adjungerad

If

2019 

Anders Moberg

AFA Försäkring

2018

Johanna Okasmaa Nilsson 

Swedbank Försäkring

2018

Johan Nystedt

Nordea Liv & Pension

2017

Louise Sander

Handelsbanken Liv

2013

Johan Sidenmark

AMF 

2012 

David Teare

SEB Pension

2017