Logotype for print

Sjöutskottet

Svensk Försäkrings Sjöutskott är ett branschsamarbete för de försäkringsbolag som i Sverige bedriver sjö- och transportförsäkringsverksamhet.

Håkan Nyström
AIG Europe S.A. Filial i Sverige
Christopher Hesselbrandt
AXA XL
Jan Limnell
Försäkringsaktiebolaget Alandia
Niklas Bengtsson
HDI Global Specialty
Tomas Rydback
If Skadeförsäkring AB (publ)
Michael Truwert
Länsförsäkringar AB
Erik Ryrberg
Trygg-Hansa Försäkring filial
Risto Räty
Zurich Insurance
Namn Koncern
Håkan Nyström AIG Europe S.A. Filial i Sverige
Christopher Hesselbrandt AXA XL
Jan Limnell Försäkringsaktiebolaget Alandia
Niklas Bengtsson HDI Global Specialty
Tomas Rydback If Skadeförsäkring AB (publ)
Michael Truwert Länsförsäkringar AB
Erik Ryrberg Trygg-Hansa Försäkring filial
Risto Räty Zurich Insurance