Logotype for print

Liv- och Skadeförsäkringsutskottet

Liv- och Skadeförsäkringsutskottet har till syfte att bereda ärenden inför styrelsebehandling samt att fatta beslut i ärenden som inte anses vara av policykaraktär. Utskottets sammansättning ska spegla en balans mellan stora och små medlemsföretag samt mellan liv- och skadeförsäkring.

Utskottet sammanträder cirka en vecka före ordinarie styrelse det vill säga fyra gånger per år. Utskottet är en viktig del av Svensk Försäkrings beredningsprocess genom att det tillför värdefull input i Svensk Försäkrings hantering av olika sakfrågor. Utskottet fyller även en funktion genom att sprida kunskap om Svensk Försäkrings arbete till en bredare krets av företrädare för medlemsföretagen än vad som skulle vara fallet om ärenden endast diskuteras i styrelsen.

Representant för Svensk Försäkring

Svensk Försäkring - Christina Lindenius (ordförande)*

*vice vd Mats Galvenius – personlig suppleant

Anders Jonsson
Afa Livförsäkringsaktiebolag
William McKechnie
Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt
Aino Bunge
AMF Pensionsförsäkring AB
Johan Uggla
Dina Försäkringar AB
Charlotta Carlberg
Folksam gruppen
Susanne Sjödin-Svensson
Folksam gruppen
Patrik Uväng
Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ)
Anna-Carin Söderblom Agius
Försäkrings AB Skandia (publ)
Fredric Widlund
Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial
Linda Hellström
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Andreas Hörberg
If Skadeförsäkring AB (publ)
Björn Dalemo
Länsförsäkringar AB
Mathias Collén
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag
Helén Vinge
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DK
Helena Olsson
Movestic Livförsäkring AB
Tomas Heed
Nordea Livförsäkring Sverige AB
Per Harryson
SEB Pension och Försäkring AB
Per Lindberg
SPP Pension & Försäkring AB (publ).
Peter Henn
Swedbank Försäkring AB
Christina Lindenius
Svensk Försäkring
Niklas Idén
Trygg-Hansa Försäkring filial
Mattias Engblom
Zurich Insurance
Namn Koncern
Anders Jonsson Afa Livförsäkringsaktiebolag
William McKechnie Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt
Aino Bunge AMF Pensionsförsäkring AB
Johan Uggla Dina Försäkringar AB
Charlotta Carlberg Folksam gruppen
Susanne Sjödin-Svensson Folksam gruppen
Patrik Uväng Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ)
Anna-Carin Söderblom Agius Försäkrings AB Skandia (publ)
Fredric Widlund Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial
Linda Hellström Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Andreas Hörberg If Skadeförsäkring AB (publ)
Björn Dalemo Länsförsäkringar AB
Mathias Collén Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag
Helén Vinge Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DK
Helena Olsson Movestic Livförsäkring AB
Tomas Heed Nordea Livförsäkring Sverige AB
Per Harryson SEB Pension och Försäkring AB
Per Lindberg SPP Pension & Försäkring AB (publ).
Peter Henn Swedbank Försäkring AB
Christina Lindenius Svensk Försäkring
Niklas Idén Trygg-Hansa Försäkring filial
Mattias Engblom Zurich Insurance